Cases

Vision 2030

Produktionsvirksomheden er vokset ud af deres fysiske rammer og der er ikke plads til den ønskede vækst.

Løsning:

 • Analytisk tilgang til problemstillingen gennem dialog med ledelsen samt gennemgang af bygningsmassen.
 • Workshop for hele virksomheden med fokus på
  • Fælleskab – vi løfter mere hvis vi løfter sammen
  • Kerneopgave og kompetencer – vi har og giver alle værdi
  • Udpegning af udfordringer og potentialer – bevar det gode og udvikle det der kan blive bedre
  • Idéudvikling og prioritering af idéer – gennem guidede øvelser og grafiske skabeloner
  • Handleplan til løsninger – på både den korte og den lange bane
 • Skitsering af muligheder i en åben og dialog baseret proces med ledelsen og med inddragelse af medarbejdere hvor dette er relevant
 • Projektering og myndighedsbehandling
 • Udførelse af om- og tilbygning i etaper mens produktionen opretholdes

Biodiversitetsparken

Et sammenkog af verdensmål, hverdagsmål og aktive ildsjæle – tilsat 17 hektar landbrugsjord

Med en workshop samles byens borgere.

 • Fakta: Hvad er biodiversitet?
 • Status: Hvilke idéer har vi?
 • Drømme: Hvad er godt for biodiversiteten OG for byen?
 • Handling: Hvordan ser første udkast til masterplan ud?

Den videre proces drives fra styregruppen med fokus på en høj grad af borgerinvolvering.


Plænen – skabt AF unge FOR unge

Hvor og hvordan mødes byens unge?
-Og hvad drømmer de om?

De var overskriften på workshoppen for byens unge der ønskede at skabe deres nye mødested.

 • Status: Hvor mødes vi nu?
 • Drømme: Hvad er værste og bedste scenarie?
 • Handling: Hvordan kommer vi i mål?

Udfordret af en global pandemi er projektet nu forankret i Lokalrådet hvor de unge sidder med rundt om bordet og finder sparring, opbakning og viden.


Fremtidens Friskole

Friskolen tilhører og rummer os alle i et forpligtende fællesskab.

Det er med dette udgangspunkt at forældre, børn, ansatte, ledelse og bestyrelse involveres i processen omkring det at skabe fremtidens friskole.

Gennem afholdelse af flere workshops skabes formen og retningen for fremtidens friskole.

 • Status: Hvor ser vi i dag skolens værdier?
 • Refleksion: Hvordan forholder vi os til hverdagens dilemmaer?
 • Drømme: Hvad er verdens bedste friskole?

Projektet og processen forankres i et byggeudvalg under bestyrelsen.