7 timers rådgivningspakke

Med en 7 timers pakke kan vi enten…

Nå at finde bygningsmæssige løsningsforslag på de konkrete udfordringer.
Vi gennemgår sammen bygningen og belyser det der står i vejen for det flow og den arbejdshverdag I ønsker jer.

 • Er der plads til det uformelle møde?
 • Er der mulighed for at arbejde på forskellige måder?
 • Er der rum, både ude og inde, der understøtter fællesskabet og teamdannelsen?
 • Er der plads til vækst og udvikling – både økonomisk og personligt?

Efterfølgende skitserer jeg mulige løsningsforslag. På afleveringsmødet drøfter vi forslagene og lægger en plan for hvordan I kan arbejde videre med implementeringen.

Eller vi kan…

Vi kan nå at udarbejde en procesplan for det længerevarende projektforløb.
En god procesplan er et yderst vigtigt kommunikationsredskab. Vi løfter bedst, og mest, i flok. Procesplanen kan hjælpe dig med den klare og præcise kommunikation i flokken OG fastholde momentum og flow i projektet.

 • Hvad er katalysatoren for projektet?
 • Hvorfor er projektet nødvendigt?
 • Hvad skal det ændre på?
 • Hvor står I nu?
 • Hvor vil I gerne hen?
 • Hvad er målet – eller målsætningen?
 • Hvem skal involveres i processen? -Og hvornår?
 • Hvad kan I selv løfte og hvad skal I have hjælp til?

Efter vores opstartsmøde udarbejder jeg en en procesplan. Vi drøfter planen hvorefter jeg tilretter og laver en procesplan til jer – lige til at præsentere til medarbejdermødet.

Eller…

Vi kan i stedet nå at kortlægge opgave- og produktionsflow. På denne vis kan vi spotte vækst- og udviklingspotentialer så det bliver tydeligt hvor der kan sættes ind.

 • Hvem gør hvad, hvornår og hvorfor?
 • Giver flowet mening? – Eller kan der optimeres?
 • Hvordan finder vi frem til de bedste løsninger?
 • Er der noget der kan implementeres og iværksættes umiddelbart?

Jeg skitserer flowet i ord og streg. Efter dialogmøde er der måske enkelte tilretninger der skal foretages inden den færdige flow tegning er klar til aflevering. Den vil gøre sig rigtig godt som baggrundstæppe i det uformelle møderum ved kaffemaskinen – og på den måde gøre dialogen om arbejdsflow nærværende i hverdagen.

Prisen for din 7 timers rådgivningspakke er 7.400,- ex moms