Den individuelle projektpakke

Et projekt er defineret ved at det ikke er en standardopgave.

Derfor får du altid en individuelt tilpasset pris på netop dit projekt.

Vi tager et indledende, og ganske uforpligtende, møde om opgaven hvor vi finder ud af om der er grundlag for et videre samarbejde.

Du kan forberede dig til mødet ved at gøre dig nogle tanker om følgende, helt grundlæggende, spørgsmål:

  • Hvad er udfordringen?
  • Hvad er målet?
  • Hvad er den tidsmæssige ramme?
  • Hvad er den økonomiske ramme?

Når vi, i fællesskab, har defineret opgaven og det videre samarbejde fremsender jeg et tilbud på opgaven.