Workshop pakken

Med workshoppen pakken får du en skræddersyet dag fyldt med fællesskab, udvikling og handling.

Workshops er fantastiske til at skabe ejerskab og handlekraft. I en workshop involveres deltagerne aktivt – i modsætning til et møde hvor det er muligt at forholde sig mere passivt.

Typisk er en workshop en del af en større forløb. Et led i udviklingen. Et powerfuldt skridt på vejen videre mod målet. En god involverende workshop har den evne at det får deltagerne til at melde sig ind i fællesskabet, tage ansvar og ejerskab – og det er præcis det der skal til for at opgaver løftes i flok.

Forud for enhver workshop går en grundig forberedelse. Indhold og progression er afstemt med jeres forventninger og ønsker for output. Opgaver og øvelser er nøje udvalgt til at understøtte udviklingen bedst muligt. De praktiske rammer om dagen er på plads.

En workshop var typisk mellem en halv og en hel dag – alt efter opgaven og deltagergruppen. Vi aftaler os frem til hvad der passer bedst til jer.

Workshopliste til inspiration:

  • Fælles om færre kvadratmeter – nye måder at arbejde på med deltagelse af medarbejderne
  • Fremtidens Friskole – idé workshop afholdt af bestyrelsen for forældre og personale
  • Vision 2030 – som led i et større udviklingsprojekt med deltagelse af hele virksomheden
  • Genstart arbejdsfællesskabet – workshop med fokus på arbejdspladsen efter nedlukninger

Prisen for en skræddersyet workshop er 26.500,- ex moms