Kuunda

Jeg hjælper virksomheder med at skabe gode arbejdspladser hvor mennesker trives og hvor bygningerne understøtter værdierne og udviklingspotentialet.

Er skamlen stabil?

Du kan betragte din virksomhed som om den er placeret på en skammel. De tre ben den hviler på er:

  • Mennesker – altså alle medarbejdere, deres trivsel og samarbejde
  • Bygninger – altså de fysiske rammers potentialer både ude og inde
  • Udvikling – altså den vækstrejse, udvikling og forandring, som ønskes i virksomheden

Hvis et af benene er for kort, slides eller knækker – så falder virksomheden ned.

Jeg hjælper virksomheder med at skabe det optimale samspil mellem mennesker, bygninger og udvikling, så de kan nå deres mål uden at miste fodfæste.

Holistisk arkitekt

Når jeg involverer mig i et samarbejde med en virksomhed er det altid med et 360 graders blik på tingene.

Designet af de fysiske rammer udspringer, for mig, altid i de mennesker og det flow som bygningerne skal danne rammen om.

Bygningernes opgave er at understøtte arbejdslyst, produktions- og opgaveflow. Ikke at diktere og begrænse.

Sådan kommer du videre

Jeg tager altid gerne en indledende og uforpligtende snak hvor vi kan drøfte muligheder og udfordringer.

Et godt samarbejde bygger på et tillidsfuldt fundament. Derfor er det vigtigt for mig at vi rammesætter opgaven i fællesskab inden jeg sender dig mit oplæg til det videre forløb.

Tidligere kunder siger

Som workshop facilitator er Mette helt igennem fagligt kvalitativ og menneskeligt inspirerende for deltagerne på alle niveauer. Mette er god til at skabe, anvende og navigere i fællesskabets dynamik. Hun skaber ideer og løsninger fra et andet ståsted end det vi selv har med os. Hun formår at gøre alle deltagere trygge, så de indgår i en proces hvor de bidrager mest muligt.
Karen Hastrup, direktør, Højgaards


Mette Borup er med sin rolige, anerkendende, lyttende og beslutningsdygtige adfærd en person som med sin faglige kunnen skaber tillid blandt de involverede parter og bevarer overblikket. I dette tilfælde en flytning af flere afdelinger til ny fælles adresse.
Kirsten Margrethe Ganderup, kommunal leder


Mette har på sin positive måde været god til at få inddraget borgerne, og gennem veltilrettelagte workshops fået alles bidrag med i den videre proces.
Ligeledes har Mette fået folk, der er specialister med ind i projektet. Det betyder, at vi højner det faglige niveau, at alle er trygge ved den proces, der kører, og at vi i styregruppen ved, at der er en fælles fastlagt linje, som følges.

Karl Top & Gunnar Landtved, styregruppe for projekt


Fuld anerkendelse for Mettes autentiske undervisningsfacon med klare og let forståelige budskaber, der blev formidlet på en rigtig hensigtsmæssig måde. Jeg blev bevidst om nogle værktøjer jeg kan anvende for at få medarbejderne med i den retning jeg gerne vil gå.
Lars Chr. Thomsen, vicepolitiinspektør

Her kan du se mere

Gå til CASES for at se eksempler på hvad Kuunda kan hjælpe dig med.

Der er altid plads til en uforpligtende snak om dit næste projekt.
Kontakt oplysninger finder du HER