Ydelser

Skab det gode arbejdsliv

MorgenMøder med fagligt indhold og netværk med ligesindede.

Hvert møde består af læringsoplæg med tilhørende refleksions- og sparringsøvelser.

Møderne afholdes fysisk på Fyn og du kan indløse billet til præcis de møder der tiltaler dig mest.

Savner du et givent emne i oversigten så giv mig besked så vi kan finde en løsning på det.

Skab den gode arbejdsplads

Er et givent emne relevant for hele arbejdspladsen kan jeg bookes til at lave et MorgenMøde specifikt til jer – og det behøver ikke være om morgenen.

Mødet tilpasses til jeres tidsramme og kan strække sig fra minimum 45 minutter til maksimum 2 timer.

MorgenMødets overskrift kan fx være:

 • Det gode arbejdsliv
 • Konflikthåndtering
 • Skab ejerskab med involvering
 • Fællesskabets power
 • Rammesæt samskabelsen
 • Persontyper og kommunikation

Forårsprisen for MorgenMødet er 4.500,- excl. moms og kørsel ud over ½ time.

Kontakt mig for at booke
et MorgenMøde hos jer.

Bygningsgennemgang

Ved en bygningsgennemgang sætter vi spot på flow.

 • Hvad fungerer allerede godt?
 • Hvordan er opgaveflowet i virksomheden?
 • Hvad spænder ben for flowet?

Ud fra bygningsgennemgangen starter jeg skitseringsprocessen som vi har en løbende dialog omkring.

Prisen for en bygningsgennemgang starter ved 10.000 kr ex moms og afhænger af udfordringernes kompleksitet og bygningsmassens omfang.

Jeg giver et tilbud på opgaven efter vores første indledende snak.

Workshop

Når forandringens vinde blæser er det sjældent i virksomhedens interesse at bygge læhegn. Men det kan medarbejderne komme til hvis de bliver utrygge eller ikke kan se meningen i forandringerne.

Det er essentielt for succesraten at involvere medarbejderne i processen undervejs.

Det kan gøres på mange måder, men jeg anbefaler workshop og evt. efterfølgende arbejdsgrupper – fordi jeg har erfaret at det virker rigtig godt.

Hvis du er typen der ønsker at løfte i flok og vil have flere til at tage aktiv og positiv del i forandringerne – så book en workshop.

Prisen ligger typisk på 15-20.000 ex moms.

Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig
– uden at putte dig i en kasse

Du finder her nogle af de typiske opgaver jeg løser:

 • Workshops fra få timer til hele dages varighed – vi mødes og sætter rammen om indholdet hvorefter jeg forbereder samt afholder workshoppen
 • Skitsering af flow samt fremtidig rumfordeling og indretning – som typisk tager afsæt i outputtet fra en workshop
 • Facilitering af arbejdsgrupper – det er typisk som en del af skitseringsprocessen hvor arbejdsgruppens opgave er at kvalificere løsningerne
 • Udviklings- og undervisningsforløb – som typisk har som mål at højne trivsel og arbejdsglæde eller sætte spot på det udviklende teamsamarbejde, herunder konflikthåndtering.

Opgaver og brancher spænder vidt i både detaljegrad, tid og økonomi – vigtigst for mig er at vores kemi passer og at der er et bærende ønske om at samarbejde.