Window of Opportunity

Udnyt nu det fulde potentiale ude på arbejdspladserne.

Vi har, gennem de seneste halvandet år, erfaret at vi ikke har kontrol over alt. At livet kan ændre sig drastisk på ganske kort tid. Og vi har fundet en vej igennem.
Nu er det tid til at uddrage læringen. For det vil da være en skam hvis vi er gået igennem alt det – uden at lære noget.

Efter lang tid med nedlukninger er vi nu på den anden side. Vi nærmer os normaliteten. Det er derfor lige nu der står et vindue åbent. Et mulighedsvindue.
Når først ”plejer” har fundet vej tilbage bliver det igen svært at gennemføre forandringer.

Hvis vi nøjes med at tale om fordelingen mellem hjemmearbejdsplads og fremmøde på arbejdspladsen så snyder vi os selv. For det er kun at kradse i lakken. Vi misser læringen. Vi forpasser chancen for at gøre det bedre end før.

Vi skal et spadestik dybere.

Derned hvor vi taler om vores behov, vores frygt og vores drømme for fremtiden. Vi skal kunne deale med de konflikter der opstår undervejs. Håndtere dem på en fornuftig måde. Og vi skal finde frem til hvad der skaber vores arbejdslyst så vi kan skabe de handlinger der sender arbejdslysten helt i top.

For at kunne trænge et spadestik dybere vil jeg anbefale at gøre brug af nogle værktøjer. Find et fælles sprog omkring styrker og svagheder. En persontypeanalyse kan være et godt redskab her. Den vil belyse den enkeltes styrker og svagheder således at det bagefter kan sættes i spil i teamsamarbejdet. Det handler om at spille hinanden gode. Ikke om at finde hullerne i osten.

Viden om konflikter – og en metode til at løse dem er essentielt på enhver arbejdsplads. Konflikter er en del af hverdagen og de kan, hvis de håndteres fornuftigt, bidrage med stor viden og indsigt.
Hvad optrapper konflikten? Hvad nedtrapper den? Hvornår er konflikten på et niveau hvor vi selv kan løse den? Og hvordan løser vi den – helt konkret?

Hvor ligger ansvaret?

Det kan være fristende, som medarbejder, at aflevere ansvaret for arbejdskulturen på direktionsgangen. Eller lade det være op til nærmeste leder at sikre arbejdslysten. Men det er en misforståelse. Arbejdslyst er et fælles ansvar. Når du, som medarbejder, erkender det og tager ansvaret hjem til dig selv, vil du opleve at du kan ændre det. Du bliver handlekraftig og finder din power i at kunne gøre en mærkbar forskel for din egen trivsel.

For at sende trivslen i top er det nødvendigt at vi alle løfter det vi kan. Arbejdslyst er individuelt. Gennem en konkret måling er det muligt at tage temperaturen på arbejdslysten. Den efterfølgende analyse vil give et præcist billede af hvor der skal sættes ind. Både for den enkelte, men også for teamet og for arbejdspladsen som helhed.

For dig, som leder, kræver det at du afgiver ansvar. Træd et skridt tilbage. Giv plads – og se hvad der sker. I stedet for at bruge megafonen skal du, som leder, rammesætte opgaven. Du har ansvar for rammen – og medarbejderne fylder rammen ud. De virkelige gode løsninger opstår når du har været skarp til at definere en præcis og konkret ramme – og efterladt et handlingsrum indenfor rammen til medarbejderne.

Skab engagementet.

Min erfaring er at alle gerne VIL bidrage til processen, men ikke alle ved HVORDAN. Så der skal være en form der gør det muligt for medarbejderne at bidrage til den fælles målsætning. Hvis ikke der er et veldefineret sted at bidrage risikerer du at nogle medarbejdere begynder at modarbejde processen – og det er ikke konstruktivt for hverken processen, for dig som leder eller for medarbejderen selv.  

Udnyt det åbne vindue til at skrue på de rigtige knapper og sende arbejdslyst, samarbejde og teamudvikling i top. Gode medarbejdere er en flygtig ressource hvis ikke de har det godt.

Skriv en kommentar